Home > Advies nodig? > Veiligheidsattest

Veiligheidsattest

U wenst een horeca-etablissement te openen? Dan weet u waarschijnlijk al dat u hiervoor een aantal vergunningen moet verkrijgen. Het brandveiligheidsattest is er één van.

Deze verplichting beperkt zich evenwel niet enkel tot horeca-etablissementen. Ook kinderdagverblijven, schoolinstellingen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, sportvoorzieningen, enzovoort, dienen conform te zijn.

Neem contact op met het Brussels Agentschap voor de Onderneming (Hub), de gemeentelijke administratie van uw woonplaats of een andere bevoegde instantie (K&G, VHC, GGC...) om de stappen te bepalen die in uw geval moeten worden ondernomen.

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top