Home > Advies nodig? > Toeristisch logies

Toeristisch logies

U wenst logies bij de bewoner, een gemeubelde vakantiewoning of een toeristisch verblijf uit te baten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vereenvoudigd controleattest. U dient hierbij aan 2 voorwaarden te voldoen:

  • niet meer dan 5 logies tegelijk uitbaten;
  • een (opgetelde) maximumcapaciteit van minder dan 10 personen hebben.

Indien niet aan beide bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt, en in alle andere gevallen (hotel, aparthotel, verblijfscentrum voor sociaal-toerisme, kampeerterrein, enzovoort) dient u een brandveiligheidsattest aan te vragen.

De veiligheidsnormen hebben zowel betrekking op de verschillende ruimten van het etablissement als op de toegangswegen, de binnen- en buitentrappen, de technische lokalen, de parkings, de elektrische installaties, de verlichting, de verwarming, enzovoort.

Welke stappen worden er gevolgd bij het beoordelen van toeristische logies?
  • U vult het aanvraagformulier in en stuur het per aangetekende brief naar de burgemeester van de gemeente waar uw logies zich bevinden.
  • De burgemeester beoordeelt uw aanvraag en verzoekt de DBDMH om een advies uit te brengen over uw inrichting.
  • De DBDMH legt, in samenspraak met u, een inspectiebezoek aan uw inrichting vast.
  • De DBDMH gaat tijdens het inspectiebezoek na of uw inrichting voldoet aan de wettelijke voorschriften. Tijdens dit bezoek, houdt u de controle- en onderhoudsattesten van de technische installaties ter beschikking voor inzage (zie Hoofdstuk 22 van bijlage 7 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 204 betreffende toeristische logies).
  • De DBDMH stelt een rapport met conclusies op en maakt dit over aan de burgemeester.
  • De burgemeester beslist, op basis van dit rapport, over het afleveren van een exploitatiebeslissing of een weigeringsbeslissing voor uw inrichting.
In het geval van een weigeringsbeslissing, kan u binnen de 30 dagen een ‘Gemotiveerd Beroep’ indienen bij de bevoegde minister.

Voor meer informatie over de procedure: Brussel Economie en Werkgelegenheid

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top