Home > Advies nodig? > Toeristisch logies

Toeristisch logies

U wenst logies bij de bewoner, een gemeubelde vakantiewoning of een toeristisch verblijf uit te baten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vereenvoudigd controleattest. U dient hierbij aan 2 voorwaarden te voldoen:

Indien niet aan beide bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt, en in alle andere gevallen (hotel, aparthotel, verblijfscentrum voor sociaal-toerisme, kampeerterrein, enzovoort) dient u een brandveiligheidsattest aan te vragen.

De veiligheidsnormen hebben zowel betrekking op de verschillende ruimten van het etablissement als op de toegangswegen, de binnen- en buitentrappen, de technische lokalen, de parkings, de elektrische installaties, de verlichting, de verwarming, enzovoort.

Welke stappen worden er gevolgd bij het beoordelen van toeristische logies?

In het geval van een weigeringsbeslissing, kan u binnen de 30 dagen een ‘Gemotiveerd Beroep’ indienen bij de bevoegde minister.

Voor meer informatie over de procedure: Brussel Economie en Werkgelegenheid

2020 © BRANDWEER BRUSSEL