Home > Wat na een interventie? > Dankwoord en klacht

Dankwoord en klacht

Hebben we goed werk geleverd? Wat hadden we beter kunnen doen? Laat het ons weten!

We zetten ons elke dag in om de Brusselaars te beschermen en te dienen. Uw opmerkingen zijn dan ook zeer belangrijk voor ons. Want op basis daarvan kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Hoe worden dankbetuigingen behandeld?

Ze worden gewoon doorgegeven aan de betrokkenen.

In bepaalde gevallen kan de voorbeeldige vakkundigheid van de medewerkers in de verf worden gezet dankzij deze dankbetuigingen en dan worden die opgenomen in hun dossier. Dit zijn waarderingen die hun loopbaan kunnen beïnvloeden.

In ieder geval zijn uw dankwoorden nooit onbeduidend. Ze worden erg gewaardeerd en motiveren ons om altijd het beste van onszelf te geven.

Regelmatig krijgen we ook tekeningen van kinderen. Ook dat doet ons veel plezier. De tekeningen zijn voor ons de mooiste manier om onze kazernes op te vrolijken!

Hoe worden klachten behandeld?

Binnen 10 dagen na ontvangst van uw klacht zullen wij de ontvangst ervan bevestigen en u laten weten of de klacht ontvankelijk is en of wij bijkomende informatie nodig hebben om de klacht te kunnen behandelen.

Vervolgens zal onze klachtendienst overleg plegen met de dienst waarop de klacht betrekking heeft om te zoeken naar een oplossing en mogelijkheden tot verbetering.

U wordt uiterlijk 60 dagen na de indiening van uw klacht op de hoogte gebracht van het resultaat van uw klacht.

Wanneer is een klacht niet ontvankelijk?

De klacht is niet ontvankelijk in de volgende gevallen:

  • u, noch een lid van uw familie, is rechtstreeks betrokken bij de interventie;
  • de klacht gaat over een handeling waarover reeds een klacht werd ingediend en die reeds door onze dienst werd behandeld;
  • de klacht betreft een feit dat meer dan 6 maanden geleden gebeurd is;
  • de klacht is anoniem. U moet ons immers uw identiteit en uw adresgegevens bezorgen zodat wij u kunnen antwoorden.

U kunt ons ook per post bereiken op het volgende adres:

DBDMH
Klachtendienst
Helihavenlaan 15
1000 Brussel

2020 © BRANDWEER BRUSSEL