Home > Advies nodig? > Controle na werkzaamheden

Controle na werkzaamheden

Artikel 193 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorziet dat, van zodra de aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken voltooid zijn en vóór alle gebruik, op verzoek van het college van Burgemeester en schepenen, de brandweer een controlebezoek brengt dat al dan niet bezegeld wordt met een eenvormigheidsattest, tenzij het gaat om handelingen en werken die ervan zijn vrijgesteld.

Tijdens het bezoek, moet het volgende ter beschikking gehouden worden van de vertegenwoordiger van de brandweer:

Download het aanvraagformulier: Controlebezoek na werkzaamheden

2020 © BRANDWEER BRUSSEL